Bijeenkomst vught reinier van arkel digitale dagbesteding tapster online platform
Reinier van Arkel

Reinier van Arkel biedt hulp op maat: thuis, in een kliniek, woongroep of op de polikliniek.

Reinier van Arkel1 392x380

Een veilige plek voor cliënten

De Centrale Cliëntenraadraad van Reinier van Arkel is overgestapt op TIM. Een van de redenen is dat met TIM ook de ambulante cliënten beter en rechtstreeks bereikt kunnen worden. Bovendien verloopt de communicatie via TIM soepeler en ontstaat er meer interactie met cliënten dan voorheen.

De cliëntenraad beschouwt TIM als een veilige plek voor cliënten die hun mening willen geven. Inspraak en medezeggenschap zijn belangrijke pijlers. Ook gebruikt de cliëntenraad TIM om de achterban op de hoogte te houden van actuele zaken.  En om door middel van polls de mening van diezelfde achterban te vragen over bepaalde onderwerpen.

Reinier van Arkel is een aanbieder van geestelijke gezondheidszorg die mensen met een psychisch probleem of psychische aandoening ondersteunt. Reinier van Arkel biedt hulp op maat: thuis, in een kliniek, woongroep of op de polikliniek. Een deel van de behandeling vindt ook online plaats. Belangrijk binnen de zorgomgeving van Reinier van Arkel is de Centrale Cliëntenraad. De raad is overgestapt op TIM.

Communicatie via TIM

Walter, vicevoorzitter van de Centrale Cliëntenraad van Reinier van Arkel en Shyamal lid van diezelfde raad en TIM-beheerder vertellen over hun ervaringen met TIM.

Walter zw cliëntenraad reinier van arkel

Nu met TIM kunnen we alle cliënten bereiken met een nieuwsbrief of directe communicatie.

Walter

Vicevoorzitter Centrale Cliëntenraad

Reinier van Arkel

Ook aan de slag met het online platform van Tapster?

Op Tapster kun je rekenen. Elke dag.

Tapster inspraak en medezeggenschap digidagbesteding diap

Wij informeren, verbinden en ontzorgen

Contact

Ressenerbroek 20 C
6666 MR Heteren

026 472 33 41
info@tapster.nl
KVK 58301674

Alle rechten voorbehouden. 2024 Tapster BV.